Mastering

 

Masteringem rozumíme konečnou – finální úpravu nahrávky – tedy veškeré úkony, které následují po smíchání a předcházejí vytvoření tzv. MASTERU – originálního nosiče, z něhož se – ať již lisováním, vypalováním nebo jiným způsobem – vyrábějí kopie (CD, DVD, MC…).

MASTERING je velmi jemný a citlivý proces,  který může nahrávku výrazně vylepšit, ale také poškodit, je-li neodborně nebo doslova špatně proveden. Proto je zapotřebí věnovat této závěrečné fázi nahrávání patřičnou pozornost a čas, nepodceňovat ji a v žádném případě ji neuspěchat!

MASTERING je z historického hlediska poměrně nová záležitost – tento termín jako takový vyvstal v podstatě s nástupem digitální technologie nahrávání a zejména CD audio, coby nosiče zvuku pro širokou veřejnost. I tak můžeme pozorovat v této oblasti znatelný vývoj (srovnejme např. celkový sound a hlasitost nahrávek z konce osmdesátých let s některými dnešními snímky), často se v dnešní době setkáváme s tzv. REMASTERINGEM starších záznamů s cílem přiblížit tyto dnešnímu soundu.

Smyslem MASTERINGU je zejména dynamické a frekvenční vyrovnání nahrávky – jak jednotlivých skladeb vůči sobě, tak i stanovení celkové dynamické hladiny CD jako takového. I tady platí, že jednotlivé hudební styly vyžadují při tomto procesu odlišný přístup.

Při masteringu hraje velmi důležitou úlohu celková dynamická komprese a zesílení – tzv. maximizace, která ovšem „zesiluje“ na úkor zachování dynamického rozsahu v nahrávce (zmenšují se původní rozdíly mezi tichými a hlasitými místy). Musíme brát v úvahu, že různé hudební žánry „snesou“ její různou míru a množství. Například u rockové hudby bývají dynamické rozdíly spíše nežádoucí, naopak hudbu vážnou si neumíme bez dynamických změn vůbec představit a její celkový dynamický rozsah musí být tedy víceméně v plné míře zachován. Proto např. CD vážné hudby nebude hrát stejně „nahlas“ jako CD rockové skupiny či elektronické hudby…

Výsledkem kvalitně provedeného masteringu je tedy komplexně a vyrovnaně znějící nahrávka s dobře a citlivě upravenými začátky a konci (fade-in, fade-out), definovanými mezerami mezi jednotlivými skladbami (tracky), nahrávka respektující povahu a žánr hudby a více-méně zachovávající poměry nástrojů určené mixáží. Žádná skladba by neměla z celkově masterované kompilace frekvenčně ani dynamicky vyčnívat, CD by mělo působit dojmem jednolitého celku a posluchač by tedy neměl mít během poslechu potřebu frekvenčně či dynamicky upravovat hladinu zvuku.

Jelikož každý zvukový snímek (byť i stejného žánru) je zvukovým originálem, nelze stanovit jeden – univerzální postup, jímž se při masteringu budeme řídit. Úpravy – hodící se v jednom případě – nemusí být nutně to nejlepší v případě jiném. Proto při tomto zodpovědném procesu hraje nejdůležitější roli „zkušený poslech“, porovnávání s jinými (podle nás dobře znějícími) nahrávkami, porovnávání na více typech (i méně kvalitních) reproboxů, časové odstupy (lidské ucho si rádo rychle zvyká na provedené změny) a porovnávání „bypass“(původním – neupraveným) poslechem. Výsledný MASTER bývá zvykem vypálit na kvalitní médium, nízkorychlostně, toto pak důkladně zkontrolovat ještě před zadáním výroby kopií.

MASTERING „u nás“ probíhá softwarově v PC za použití speciálních programů a plug-inů. Jako jistě každé nahrávací studio – i my máme již mnoho svých zavedených a ověřených postupů, které neustále zdokonalujeme a obohacujeme o nové zkušenosti. Naším prvořadým cílem je kvalitně odvedená práce – tedy dobře a moderně znějící nahrávka = spokojenost našich zákazníků.

Cena 1 hodiny MASTERINGU je 390,- Kč.

Rychlý kontakt

Deltaphon records

Komenského nám. 168
Němčice nad Hanou 798 27

  +420 608 711 646
   vita.krivanek@seznam.cz
» mapa studia

motiv

© 2010 - 2024 Deltaphon records - nahrávací studio | Zajímavé odkazy | ZUŠ Němčice nad Hanou
Novinky  |  O nás  |  Nahrávací studio  |  Ozvučování  |  Vybavení  |  Ukázky nahrávek  |  Foto  |  Kontakt

Profesionální tvorba www stránek, webdesign - webové prezentace