Nahrávací studio

 

 NAHRÁVÁNÍ

U nás můžete nahrávat způsobem, jaký si sami zvolíte…Každý hudební styl a žánr vyžaduje při nahrávání jiný přístup a systém. Jinak budeme postupovat při natáčení rockové kapely, jinak při natáčení dechovky či cimbálové muziky atd.

V podstatě můžeme nahrávání rozdělit na tři základní kategorie:

 1. NAHRÁVÁNÍ „DOHROMADY“
  Kapela či soubor hraje společně podobně jako při „živém“ vystoupení v akusticky upravené místnosti studia, zvuk jednotlivých nástrojů či hlasů je snímán mikrofony nebo linkovými výstupy a přiveden do vícestopého nahrávacího zařízení. Každý nástroj či hlas je zaznamenáván do samostatné stopy, nahrávka je následně smíchána a je proveden finální MASTERING (postup běžný pro dechové orchestry, cimbálovou muziku, folkové skupiny atd.)…

 2. NAHRÁVÁNÍ „PO NÁSTROJÍCH“
  Jednotlivé nástroje se zaznamenávají postupně (např. bicí, následně baskytara, kytary, klávesy, vokály apod.). Kapela či soubor nehraje společně, nástroje se samostatně a systematicky „vrství“ – následuje opět mixáž a mastering (postup běžný např. u rockových skupin, popových nahrávek atd.)…

 3. KOMBINACE OBOU ZPŮSOBŮ
  Kapela či soubor natočí společně tzv. „základy“ (např. bicí, baskytara, rytmické doprovodné kytary) a následně se samostatně dohrávají další nástroje či vokály. Následuje opět mixáž a mastering. Tento postup je taktéž velmi často používán…

Každá z těchto nahrávacích metod má své výhody i nevýhody. Při natáčení dohromady se může v některých případech podařit lépe zachytit atmosféru a společné cítění muzikantů, nahrávka je většinou méně časově náročná, důležitou roli ale hraje celková sehranost a hráčská zdatnost muzikantů. Nahrávání po nástrojích vyžaduje zpravidla větší počet nahrávacích hodin, může být celkově „čistší“ – bez event. zvukových přeslechů, dovoluje na každý jednotlivý nástroj či hlas použít např. nejkvalitnější mikrofon a umožňuje zpravidla větší možnosti střihu a editace, může být také dosaženo „lepších“ výsledků při mixáži…

Z hlediska rytmického členění můžeme nahrávání rozdělit na dvě skupiny - „s klikem“ (elektronický metronom) a „bez kliku“.

 1. Nahrávání s klikem se uplatňuje napříč poměrně všemi hudebními styly a žánry, všude tam, kde vyžadujeme přesný rytmus a tempo např. rock, metal, pop, elektronická hudba, ale dnes i country, bluegrass, folk, apod. V dnešní době (na rozdíl od většiny starších nahrávek - např. ze 70. a 80. let) je tento způsob značně preferovaný a rozšířený. Tato metoda má spoustu výhod – celkově rytmicky pevnější základ, možnost kopírování celých pasáží, refrénů, riffů, atd. Je třeba si uvědomit, že klik není nepřítel, ale pomocník a točit by podle něj měli jen ti (týká se hlavně bubeníků), kteří jsou zvyklí a schopní „s ním hrát a cvičit“. I s klikem si může nahrávka zachovat „lidskost“ a feeling, vše závisí jen na schopnostech muzikantů, zejména pak bubeníků. Jako jistá nevýhoda se může jevit částečná „sešněrovanost“ a „nešlapavost“ rytmiky, ale to pouze v případě nedostatečných zkušeností hráčů s tímto způsobem nahrávání.
 2. Způsob záznamu bez kliku se používá většinou v žánrech jako folklór, klasická hudba, dechovka, ale i rock, punk, folk atd. Můžeme jej zvolit v případech, kdy nahrávaný žánr nemá pevný rytmický základ a formu nebo pokud muzikanti nemají s hraním podle kliku dostatek zkušeností. Nevýhodou může být obtížné nebo vůbec nemožné kopírování stejných částí skladeb (nestejné tempo), v horším případě nežádoucí rytmické výkyvy v tempu (zrychlování, zpomalování atd.)

Je tedy na Vás zvolit správný způsob k dosažení co nejlepšího výsledku. Není naším zvykem „nutit“ muzikanty do toho či onoho postupu, na druhé straně jsou samozřejmostí naše rady, zkušenosti a vhodná pomoc, taktéž klidná a „pohodová“ atmosféra při práci, jakož i respektování všech požadavků našich zákazníků. Kvalitní záznam a tím i všestranná spokojenost jsou našimi hlavními cíli. Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se problematiky nahrávání a činností s ním spojených – na diskuzním fóru, telefonicky, emailem  či osobně.

Cena 1 hodiny nahrávacích a editačních prací je 290,- Kč.

MASTERING

Masteringem rozumíme konečnou – finální úpravu nahrávky – tedy veškeré úkony, které následují po smíchání a předcházejí vytvoření tzv. MASTERU – originálního nosiče, z něhož se – ať již lisováním, vypalováním nebo jiným způsobem – vyrábějí kopie (CD, DVD, MC…).

MASTERING je velmi jemný a citlivý proces,  který může nahrávku výrazně vylepšit, ale také poškodit, je-li neodborně nebo doslova špatně proveden. Proto je zapotřebí věnovat této závěrečné fázi nahrávání patřičnou pozornost a čas, nepodceňovat ji a v žádném případě ji neuspěchat!

MASTERING je z historického hlediska poměrně nová záležitost – tento termín jako takový vyvstal v podstatě s nástupem digitální technologie nahrávání a zejména CD audio, coby nosiče zvuku pro širokou veřejnost. I tak můžeme pozorovat v této oblasti znatelný vývoj (srovnejme např. celkový sound a hlasitost nahrávek z konce osmdesátých let s některými dnešními snímky), často se v dnešní době setkáváme s tzv. REMASTERINGEM starších záznamů s cílem přiblížit tyto dnešnímu soundu.

Smyslem MASTERINGU je zejména dynamické a frekvenční vyrovnání nahrávky – jak jednotlivých skladeb vůči sobě, tak i stanovení celkové dynamické hladiny CD jako takového. I tady platí, že jednotlivé hudební styly vyžadují při tomto procesu odlišný přístup.

Při masteringu hraje velmi důležitou úlohu celková dynamická komprese a zesílení – tzv. maximizace, která ovšem „zesiluje“ na úkor zachování dynamického rozsahu v nahrávce (zmenšují se původní rozdíly mezi tichými a hlasitými místy). Musíme brát v úvahu, že různé hudební žánry „snesou“ její různou míru a množství. Například u rockové hudby bývají dynamické rozdíly spíše nežádoucí, naopak hudbu vážnou si neumíme bez dynamických změn vůbec představit a její celkový dynamický rozsah musí být tedy víceméně v plné míře zachován. Proto např. CD vážné hudby nebude hrát stejně „nahlas“ jako CD rockové skupiny či elektronické hudby…

Výsledkem kvalitně provedeného masteringu je tedy komplexně a vyrovnaně znějící nahrávka s dobře a citlivě upravenými začátky a konci (fade-in, fade-out), definovanými mezerami mezi jednotlivými skladbami (tracky), nahrávka respektující povahu a žánr hudby a více-méně zachovávající poměry nástrojů určené mixáží. Žádná skladba by neměla z celkově masterované kompilace frekvenčně ani dynamicky vyčnívat, CD by mělo působit dojmem jednolitého celku a posluchač by tedy neměl mít během poslechu potřebu frekvenčně či dynamicky upravovat hladinu zvuku.

Jelikož každý zvukový snímek (byť i stejného žánru) je zvukovým originálem, nelze stanovit jeden – univerzální postup, jímž se při masteringu budeme řídit. Úpravy – hodící se v jednom případě – nemusí být nutně to nejlepší v případě jiném. Proto při tomto zodpovědném procesu hraje nejdůležitější roli „zkušený poslech“, porovnávání s jinými (podle nás dobře znějícími) nahrávkami, porovnávání na více typech (i méně kvalitních) reproboxů, časové odstupy (lidské ucho si rádo rychle zvyká na provedené změny) a porovnávání „bypass“(původním – neupraveným) poslechem. Výsledný MASTER bývá zvykem vypálit na kvalitní médium, nízkorychlostně, toto pak důkladně zkontrolovat ještě před zadáním výroby kopií.

MASTERING „u nás“ probíhá softwarově v PC za použití speciálních programů a plug-inů. Jako jistě každé nahrávací studio – i my máme již mnoho svých zavedených a ověřených postupů, které neustále zdokonalujeme a obohacujeme o nové zkušenosti. Naším prvořadým cílem je kvalitně odvedená práce – tedy dobře a moderně znějící nahrávka = spokojenost našich zákazníků.

Cena 1 hodiny MASTERINGU je 390,- Kč.Reference

Uvádíme několik příkladů interpretů, skupin a souborů, kteří u nás nahrávali:
Stracené ráj, Black Rose, Marasd, Veruna, David Spilka, Calibos, Krápník, Nšo-či, Taverna, A.M. Úlet, Silvie Forsyth, Trifid, Primáš, Vítek Havliš, Michael Foret, Petra Konečná, Pavel Trávníček, Monika Fialková, Brevi Manu, Sourozenci, Collegium vocale, Mužský sbor ze Ždánic a mnoho dalších…

Rychlý kontakt

Deltaphon records

Komenského nám. 168
Němčice nad Hanou 798 27

  +420 608 711 646
   vita.krivanek@seznam.cz
» mapa studia

motiv

© 2010 - 2024 Deltaphon records - nahrávací studio | Zajímavé odkazy | ZUŠ Němčice nad Hanou
Novinky  |  O nás  |  Nahrávací studio  |  Ozvučování  |  Vybavení  |  Ukázky nahrávek  |  Foto  |  Kontakt

Profesionální tvorba www stránek, webdesign - webové prezentace